Hva er Se Lukt Smak?

Se Lukt Smak er en tilleggsmerking til "best-før" dato. Formålet er å å redusere unødvendig matsvinn. Merket er en oppfordring til deg som forbruker om å se, lukte og smake før du kaster mat som har gått ut på "best-før" dato. Merkeordningen forvaltes av Unil AS.

Hvorfor Se Lukt Smak?

Se Lukt Smak merkeordning

"Utgått på dato" er en av hovedårsakene til at vi kaster mat i Norge. Mat som er merket med "best før" er ofte holdbar lenge etter utløpsdato hvis vi oppbevarer den riktig. 

Se Lukt Smak er en oppfordring til forbruker om å begrense eget matsvinn gjennom å bruke sansene før man eventuelt kaster mat som har overskredet "best-før" dato. 


I følge FN kastes en tredjel av all maten som blir produsert. Verdens matproduksjon står for ca. 30 prosent av klimagassutslippene. Samtidig krever en stadig økende verdensbefolkning mer mat. God utnyttelse av ressursene blir derfor viktigere og viktigere.

 Hvilke produkter merkes med Se Lukt Smak?

Alle Norges Gruppens egne merkevarer, som er merket med "best-før" dato skal tilleggsmerkes med Se Lukt Smak.
Sammen med Matvett oppfordrer vi til at flere i bransjen tar i bruk merkeordningen.

Les også Egg fra Eldorado tilleggsmerkes med «ofte god etter»

 

Hvordan redusere matsvinn

Hva gjør bransjen?

Kontakt oss