Hva er SRP-sertifisert ris?

Eldorado ris kommer fra områder med mange fattige småskala-bønder. Over flere år har Unil engasjert seg i å forbedre forholdene for de som produserer ris. Etter mange prosjekter og tiltak har vi valgt å sertifisere risen vår i henhold til SRP-standarden, men hva betyr det?

Kunnskap om ressurseffektive landbruksmetoder er et felt i stadig endring og mange småskala-bønder bruker tradisjonelle metoder. Manglende kunnskap om effektiv vannforvaltning gjør at risbøndene er mer sårbare for tørke og flom. Bønder som produserer ris etter SRP standarden, får opplæring i bærekraftige landbruksmetoder.

Etter våre erfaringer har dette bidratt til at våre produsenter har fått 10-30 % bedre pris på avlingene.

I følge SRP fører ris produsert etter standarden til:

  • mellom  20-50 % mindre utslipp av drivhusgasser
  • 20 % mindre vannforbruk
  • 10 % mindre bruk av kjemikalier
  • Større avlinger
  • Bedre pris til bøndene

Vil du vite mer om våre prosjekter for å bedre risbønders posisjon, kan du lese her.

Vil du vite mer om SRP, kan du lese her.