Styrke kvinners posisjon i rissektoren

For risbønder i Pakistan er livet preget av fattigdom og dårlige arbeidsforhold - og kvinner er spesielt sårbare.

Sosiale normer i Pakistan tilsier at kvinnene enten har lavtlønnede stillinger eller ubetalte roller i hjemmet. Uten tilgang til nødvendig kunnskap og finansiering er det vanskelig for kvinnene å tre ut av dette mønsteret og bidra til verdiskaping.

For Unil er det viktig å kunne investere i positiv utvikling for mennesker som bidrar til vår verdiskapning. For å bedre bøndenes arbeidsforhold, samt deres forutsetninger for økt tilgang til det internasjonale rismarkedet samarbeider vi med Oxfam, Axfood, vår risleverandør Rol-Ryz, Axfoundation, de lokale ris-prosesseringsbedriftene Galaxy og Matco, lokale organisasjoner, myndigheter og bønder.

50 % kvinnelig representasjon

I 2019 har 15 nye bondeorganisasjoner blitt etablert i Gujranwala-distriktet i Punjabprovinsen. Disse har 50 % kvinnelig representasjon på styringsnivå og i lederroller. I 2019 har 214 bønder gjennomført opplæring i regi av The Rice Research Institute of the Government of Punjab. Vi har også gjennomført en innledende kartlegging av fordeling av verdiskapningen; distribusjonen av verdi fra åker til butikkhylle. Hensikten var å få en bedre forståelse av hvordan verdiskapningen kan fordeles mer rettferdig. Samarbeid med sivilsamfunnsorganisasjoner som Oxfam gir Unil og de andre bedriftene mulighet til å bidra inn i langsiktige prosjekter. Oxfam utfordrer og støtter oss også i å bli en bedre kunde til våre leverandører, noe som kommer risbonden til gode.

GRAISEA-prosjektet

Siden sommeren 2018 har Unil vært en del av prosjektet GRAISEA 2 (Gender Transformation and Responsible Agribusiness Investments in South East Asia).

GRAISEA-prosjektets målsetting er å sikre bedre produksjonsmetoder og bedre avlinger som igjen vil øke bøndenes inntekter samt styrke kvinnenes posisjon i risproduksjon. Programmet samarbeider også med myndighetene og lokale risproduksjonsselskaper for å jobbe mot en bærekraftig risproduksjon. GRAISEA 2 er en videreføring av pilotprosjektet GRAISEA 1 som var i det samme området og startet i januar 2017.I løpet av pilotprosjektet ble det etablert 10 bondeorganisasjoner som ivaretok 900 bønder. Bondeorganisasjonene representerer og støtter bøndene i deres arbeid, og i del to av prosjektet er målet å øke til 25 bondeorganisasjoner og å nå 2250 bønder. Indirekte vil prosjektet kunne skape positive ringvirkninger og påvirke enda flere tusen småskalabønder og produsenter. 

Unil er svært stolte av å være med på dette prosjektet i samarbeid med Oxfam og vår risleverandør.

Målsettinger for GRAISEA-prosjektet 2018-2020:

Målene bygger videre på arbeidet i fase en av prosjektet som ble avsluttet i juli 2018.

  • Utvikle en modell som viser hvordan bedrifter og bondeorganisasjoner kan samarbeide med andre markedsaktører for å fremme en bærekraftig rissektor.
  • Gjennom forbedret kultiveringsstandarder, promotering av klimatilpasningsdyktighet og bedre styrkede forhold mellom produsenter og innkjøpere bidra til å øke inntektsgrunnlaget til 2 250 småskala risbønder, hvorav 50 % av disse vil være kvinner.
  • Fremme økt investering i Sustainable Rice Production-standarden, sørge for økt klimatilpasning , samt styrke kvinners økonomiske posisjon fra myndigheter og bedrifter. Dette slik at bønder kan øke produktivitet og inntekt gjennom bærekraftig praksis.