Hvordan styrke pakistanske risbønders posisjon?

Unil kjøper basmatiris fra Punjab i Pakistan. For risbønder i Pakistan er livet preget av fattigdom og dårlige arbeidsforhold - det ønsket vi å endre.

For å sikre gode avlinger kreves ferdigheter og kunnskap, noe bøndene ofte ikke har. Manglende kunnskap om effektiv vannforvaltning gjør at risbøndene er utsatt for tørke og flom. 

Artikkelbilde_Oxfam_bondene-i-pakistan.jpgFoto: Oxfam

Unil ble i 2018 en del av prosjektet GRAISEA 2 som er ledet av Oxfam. Målet for prosjektet er å sikre bøndene bedre priser, bedre landbruksmetoder og bedre markedstilgang.

Hva har vi oppnnådd?

Gjennom prosjektet har 2500 småskala bønder organisert seg i 25 bondeorganisasjoner, der 50 % av lederskapet består av kvinner.

Prosjektet kobler sammen bøndene med myndigheter, beslutningstakere, forskere og eksperter. Bøndene har fått opplæring i en standard for bærekraftige landbruksmetoder - Sustainable Rice Platform (SRP). I følge SRP fører metoden til mindre utslipp av drivhusgasser, mindre bruk av vann og mindre bruk av kjemikaler.