50 % kvinner, 100 % kompetansefokus

At vi har likestilling mellom kvinner og menn i ledergruppen er ikke tilfeldig, men resultatet av en villet retning.

I Unil skal vi ha likestilling og mangfold i organisasjonen, for vi har tro på at det danner grunnlaget for et godt arbeidsmiljø. Med like rettigheter og muligheter skal vi tiltrekke oss dyktige ledere og medarbeidere.

Dette har imidlertid ikke alltid vært holdningen, derfor var det viktig at ledelsen gikk foran som et godt eksempel. I 2018 satte vi oss mål om 50 % kvinne-representasjon i ledergruppen innen 2020.

- Vi har bevisst valgt mangfold, men på mange flere parametere enn bare menn og kvinner. Jeg har sett etter individer med forskjellige egenskaper. Slik har ledergruppen blitt et team som utfordrer og utfyller hverandre, og det er viktig for utviklingen av virksomheten, sier Adm. dir Odd Ture Wang. 

Målsettingen fra 2018 og et bevisst fokus på å få opp kvinneandelen har vært viktig for å få en kjønnsbalansert ledergruppe. I rekrutteringen, enten det er til ledergruppen eller i organisasjonen ellers, forfølger vi alltid kompetanse og personlige egenskaper. Der vi har stått i valget mellom en mann og en kvinne med like god kompetanse, har vi valgt kvinnen. Slik jobber vi oss mot målet om kjønnsbalanse i organisasjonen.

- Takket være bevisst satsning flere år tilbake, har ledergruppa kommet seg dit vi er; Unil velger ledere basert på kompetanse, at kvinne eller mann er blitt uvesentlig, og at vi faktisk ønsker mangfold og ser styrken i våre ulikheter - ulikheter knyttet til person og ikke kjønn, sier Vibeke Lundby, Markeds- og innkjøpssjef i Unil.

 

Portrett-sirkel-Vibeke.jpg  Portrett-sirkel-Wibecke.jpg  Portrett-sirkel-Nina.jpg   Portrett-sirkel-Cecilie.jpg

Portrett-sirkel-Kristina.jpg  Portrett-sirkel-Helle.jpg  Portrett-sirkel-Jarle.jpg   Portrett-sirkel-Ivan.jpg

Portrett-sirkel-Cato.jpg   Portrett-sirkel-Tor-Erik.jpg   Portrett-sirkel-Ture.jpg

Fra venstre øverst: Wibecke Ø. Johansen Kvalitet- og bærekraftssjef, Vibeke Lundy Markeds- og innkjøpssjef, Nina Brendsrud-Andersen Marketingsjef, Cecilie B. Dyb Kategori- og innkjøpssjef (fung. for Kristina H. Holdberg), Kristina H. Holdberg Markeds- og innkjøpssjef, Helle Tollehaugen Markeds- og innkjøpssjef, Jarle E. Hagen Supply Chain manager, Ivan Strømseth Økonomi- og administrasjonssjef, Cato J. Korsgården Avdelingssjef trading, Tor Erik Tajet Salgssjef, Odd Ture Wang Administrerende direktør.

 

"Kjønnsbalansen har gitt teamet en god dynamikk. Men vel så viktig er det at vi representerer forskjellige personligheter."
Nina Brendsrud-Andersen

 

"For meg så har endringene i ledergruppen i all hovedsak tilført kompetanse, innsikt og vilje til å bidra helhetlig for Unil sitt beste."
Cato J Korsgården