Tv2 Hjelper deg har testet våre rå scampi

TV2 Hjelper deg har testet rå scampi på det norske markedet og funnet tarmbakterier i smeltevannet. Hvordan foregår og kontrolleres produksjonen? Og hvordan kan tarmbakterier oppstå?

Vietnam produserer svært mye av de scampiene som selges i Europa. Det produseres også en del i India, samt andre land i Østen. I tillegg produseres det mye i Equador, her går mye til Kina og USA.

Våre scampi kommer fra oppdrettsanlegg i Vietnam. Anleggene består av dammer eller tanker hvor scampiene vokser opp. Fra anleggene leveres scampiene til fabrikker der de renses, fryses og pakkes.

I likhet med norske oppdrettsanlegg, ligger de fleste vietnamesiske anlegg åpent uten tak i landskapet. Noen av anleggene har dammer som er gravd ned i bakken, mens andre har tanker som ligger oppå bakken.
Vanntilførselen kommer fra naturlige kilder i nærheten.

Rutiner og kontroll for å ivareta mattryggheten

Norske lover og regler, og Unils egne retningslinjer, setter krav til hvordan produksjon og håndtering skal foregå. Unils retningslinjer omfatter krav om godkjent sertifisering for mattrygghet (BRC, IFS, e.l.). I tillegg krever vi en miljøsertifisering (ASC) og en sosial sertifisering som ivaretar arbeidernes rettigheter (BSCI eller SMETA).

Hver enkelt pose med scampi kan spores tilbake til produksjonspartiet og videre tilbake til hvilken dam eller tank den kommer fra. Hele veien, fra oppdrettsanleggene og til vårt lager, gjennomføres kontroller og tester.

Kontrollene og testene gjennomføres både i fabrikkens eget laboratorium og av eksterne akkrediterte laboratorier i både Vietnam og Norge. Unil har også lokale representanter til stede i Vietnam. Disse kontrollerer og påser at kvaliteten er i henhold til våre spesifikasjoner og at produksjonen foregår etter gjeldende lover og regler. Våre representanter overvåker med andre ord verdikjeden i Vietnam.

Ved høsting og før transport til fabrikk, blir scampiene testet for blant annet antibiotika.
Når de ankommer fabrikken er det viktig at fabrikken har 100 % kontroll på hvilket oppdrettsanlegg scampiene kommer fra og at de ikke blandes med scampi fra andre anlegg. Dette for å oppnå sporbarhet på hver enkelt scampi gjennom hele verdikjeden.

NTSF_F89_Shrimp intake 1.jpg

NTSF_F89_Sizing line 3.jpgBilder: Fra fabrikken Nha Trang SeaFoods

Scampiene renses, glaseres (fryses) og pakkes. Vannet som benyttes til glaseringen er filtrert brønnvann. Fabrikken sender stikkprøver fra hvert parti til et eksternt akkreditert laboratorium for bakteriologisk testing. I tillegg sendes brønnvannet jevnlig til testing.
Temperaturen i produksjonslokalene er på 4 grader.

Før varene ankommer vårt lager, blir de ytterligere testet. Ferdig pakkede produkter blir levert til et norsk laboratorium, som bruker andre typer tester (metoder) for å sjekke bakteriologien. Alle produksjonsdager (batcher) blir testet. Dersom det blir påvist sykdomsfremkallende bakterier, f.eks. Vibrio eller E. coli, blir den aktuelle batchen avvist. Vi har sjelden funnet E. coli, men Vibrio cholerae har vi funnet noen ganger. Vibrio cholerae finnes naturlig i varmt vann, og har også blitt funnet i sjøen i Norge på varme somre. Alle disse bakteriene dør ved korrekt varmebehandling. Alle partier som ankommer Norge, vil være sperret for salg frem til laboratorietest er utført og partiet er godkjent.

Det er viktig å understreke at vi til nå kun har tatt tester av selve produktet og ikke av smeltevannet fra glaseringen. Bakgrunnen for det er at vannet som benyttes til glaseringen fra før er testet på fabrikken.

Film fra produksjonen, laget av Nha Trang SeaFood Group

Kjøkkenhygiene

Når forbruker til slutt skal tilberede rå scampi, er det viktig å minne om at rå scampi er som all annen rå mat – det er risiko for bakterier. Varmebehandling og god kjøkkenhygiene er svært viktig.

Gjennom hele verdikjeden er det med andre ord svært viktig å ha god hygiene og stadige kontroller.

Hvordan kan funn av bakterier likevel skje?

I denne saken er det påvist E. coli i smeltevannet fra glaseringen, men ikke i selve scampien. Mulige årsaker kan være at filtreringen eller testingen av vannet som brukes i glaseringen ikke er god nok, at bakterier som sitter i skallet blir med videre etter pilling og at vaskingen ikke er god nok, eller at forurensing har forekommet på selve fabrikken.

Sannsynligheten for E. coli i brønnvannet er svært liten, og det er svært gode hygienetiltak på fabrikken. Vi mener derfor at det er svært lite sannsynlig at bakteriene stammer derfra. Like fullt kommer vi til å gjennomføre undersøkelser på fabrikken så fort restriksjonene i Vietnam lettes.
Den mest sannsynlige årsaken mener vi er at E. coli-bakterien kommer fra tilsig rundt dammene (husdyr) eller fra fugler som flyr over. I så fall sitter bakteriene i skallet. Første skritt i å finne ut hvor bakteriene stammer fra, blir å umiddelbart iverksette mer omfattende tester på flere produkter for å isolere årsaken.

Ikke påvist bruk av antibiotika

TV2 Hjelper deg fant også indikasjoner på antibiotika, men det ble ikke påvist.
For reker som er ASC-sertifisert, er det ikke tillatt å bruke antibiotika på noe tidspunkt i produksjonen. Vi og vår verdikjede er derfor pålagt å ha et system for å påse at antibiotika ikke forekommer og at det gjennomføres systematiske kontroller. For å kunne ha en ASC-sertifisering, blir fabrikken årlig revidert av et uavhengig kontrollorgan, og som en del av disse revisjonene må de legge frem bevis på at de overholder kravene i standarden. I tillegg tar Unil ut stikkprøver på ferdig produkt med tanke på dette. Vi har til dags dato ikke funnet bruk av antibiotika i våre ASC-sertifiserte scampi.

Les mer om ASC-sertifisering og antibiotika.

Avslutningsvis vil vi understreke at det er trygt å spise scampi, forutsatt at man varmebehandler råvaren før konsum.

 

Scampien kommer fra følgende fabrikk:
Nha Trang SeaFoods JSC, F89.

Følgende laboratorier tester scampiene:
Eurofins i Moss, Intertek Vietnam, og
fabrikkens eget laboratorium.