Tilbakekaller Eldorado Chilikrepssalat

Det er påsatt feil etikett på baksiden på en dato Eldorado Chilikreps, etiketten på siden tilhører Kreolsk kyllingsalat. Produktet mangler dermed informasjon om innhold av allergenene skalldyr og melk. Kan medføre helsefare for allergikere.

Publisert: 07.05.21

Chlilikreps.jpg

Gjelder kun produkter med holdbarhetsdato:
20.06.21

Produkt: Eldorado Chilikrepssalat

Feil-etikett-chilikreps.jpg
• Forbrukere med skalldyrallergi og melkeallergi bes kaste produktet eller returnere det til butikken det er kjøpt i for refusjon.
• Produktet er allerede fjernet fra butikk
• Tilbakekallingen gjelder Eldorado Chilikrepssalat med holdbarhetsdato 20.06.2021
• For ytterligere spørsmål, kontakt UNIL forbrukerservice via www.unil.no eller på telefon
24 11 35 55
• Pressehenvendelser: Kine Søyland, kommunikasjonssjef NorgesGruppen: 900 79 888.

UNIL beklager det inntrufne og takker for hjelpen.

Oslo, 06.05.2021

Wibecke Ødegård Johansen, Kvalitets- og Bærekraftssjef UNIL AS