UNIL tilbakekaller Eldorado Økologiske Sesamfrø

Unil tilbakekaller enkelte holdbarheter av Eldorado Økologiske Sesamfrø fordi vi ikke kan utelukke at de kan inneholde etylenoksid. Frøene representerer ingen akutt helsefare, men kan være skadelig over tid. Produktene trekkes utfra et føre var-prinsipp.
Publisert: 13.11.2020
 

Tilbakekallingen gjelder kun produkter med følgende holdbarhetsdato:
17.08.2021
18.08.2021
19.08.2021
20.08.2021
21.08.2021
24.08.2021

Bilde Eldorado Økologiske Sesamfrø.jpg


Alle berørte produkter fjernes fra butikk. Forbrukere som har produktet liggende hjemme kan returnere dette til butikken det er kjøpt i for refusjon.

  • Tilbakekallingen gjelder kun produkter med holdbarhetsdato som beskrevet over.
  • For ytterligere spørsmål, kontakt UNIL forbrukerservice eller på telefon
    24 11 35 55
  • Pressehenvendelser: Kine Søyland, kommunikasjonssjef NorgesGruppen: 900 79 888.

Unil beklager det inntrufne og takker for hjelpen.