UNIL tilbakekaller Eldorado Økologiske Sesamfrø

UNIL tilbakekaller to holdbarhetsdatoer Eldorado Økologiske Sesamfrø, fordi produktene inneholder plantevernmiddelet Klorpyrifos. Frøene representerer ingen akutt helsefare, men kan være skadelig over tid.
Publisert: 03.06.21

Tilbakekallingen gjelder kun produkter med følgende holdbarhetsdatoer:

  • 26.11.2021
  • 27.11.2021

Bilde Eldorado Økologiske Sesamfrø.jpg

Alle berørte produkter er fjernet fra butikk. Forbrukere som har produktet liggende hjemme kan returnere dette til butikken det er kjøpt i for refusjon.

  • Tilbakekallingen gjelder kun produkter med holdbarhetsdato som beskrevet over.
  • For ytterligere spørsmål, kontakt UNIL forbrukerservice eller på telefon 24 11 35 55
  • Pressehenvendelser: Kine Søyland, kommunikasjonssjef NorgesGruppen: 900 79 888.

UNIL beklager det inntrufne og takker for hjelpen.

/Wibecke Ødegård Johansen, Kvalitets- og Bærekraftssjef UNIL AS