UNIL tilbakekaller ELDORADO Kebabsalat

Unil tilbakekaller Eldorado kebabsalat med holdbarhet mellom 05.12.2023 og 06.01.2024. Det er mistanke om at enkelte av boksene kan inneholde rå kyllingbiter.

Gjelder kun produkter med holdbarhetsdato:
05.12.2023
10.12.2023
11.12.2023
16.12.2023
24.12.2023
30.12.2023
31.12.2023
06.01.2024

Produkt: ELDORADO Kebabsalat

  • Forbrukere bes kaste produktet eller returnere det til butikken det er kjøpt i for refusjon.
  • Produktet er allerede fjernet fra butikk
  • Tilbakekallingen gjelder produkter med holdbarhetsdato nevnt over.
  • For ytterligere spørsmål, kontakt UNIL forbrukerservice via www.unil.no eller på telefon
    24 11 35 55
  • Pressehenvendelser: Kine Søyland, kommunikasjonssjef NorgesGruppen: 900 79 888.

Unil beklager det inntrufne og takker for hjelpen.

Oslo, 28.11.2023

Wibecke Ødegård Johansen, Kvalitets- og Bærekraftsjef UNIL AS