Krav til faktura innsendt pr mail

Vedlegget må inneholde en komplett faktura.
Vedleggets filnavn må ikke inneholde spesialtegn eller æøå.
Vedlegget må være i formatet PDF eller TIFF. Øvrige vedlegg ignoreres.
Eventuelle underlag til faktura må legges inn i samme vedleggsfil som fakturaen.