Mot grønnvasking

Grønnvasking betegner en form for villedende markedsføring. Grønnvaskere snakker gjerne høyt om miljø og bærekraft uten å kunne dokumentere sine påståtte tiltak og effekten av dem. Samfunnsbyggere spør hva de kan gjøre for å skape felles verdier for samfunnet og virksomheten. Vi i Unil vil være en samfunnsbygger og sammen med NorgesGruppen har vi signert grønnvaskingsplakaten.

Grønnvaskingsplakaten er utarbeidet av Skift i samarbeid med Miljøstiftelsen Zero, med innspill fra Verdens Naturfond (WWF) og Fremtiden i våre hender.
Plakaten inneholder ti prinsipper som vi og mange andre bedrifter i ulike bransjer har signert på:

  1. Vær ærlig og etterrettelig.
  2. Pass på at bærekraftsarbeidet ikke bare skjer i kommunikasjons- og markedsavdelingen.
  3. Vær varsom med å snakke om viktigheten av bærekraft, natur, klima, menneskeverd og etisk handel, dersom man ikke selv har tatt reelle grep.
  4. Unngå å tåkelegge egne utslipp og negative avtrykk på klima, natur og mennesker.
  5. Vær varsom med å bruke en stor del av markedsbudsjettet på små tiltak som ikke gjør noe med det vesentlige fotavtrykket.
  6. Unngå å kjøpe god samvittighet gjennom klimakvoter eller ved å la andre plukke plast.
  7. Bruk de etablerte merkeordningene, eller jobb for å etablere gode merkeordninger på tvers av din bransje dersom det mangler.
  8. Vær forsiktig med uttrykk som «bedre for klima», «bedre for naturen», «bedre for miljøet» osv.
  9. Vær varsom med å markedsføre virksomheten kun på bærekraftsmål den er god på.
  10. Vær forsiktig med å bruke donasjon og sponsorat som bevis på at du jobber med bærekraft.

Disse prinsippene er også en del av vår strategi. Vi har satt tydelige mål for en bærekraftig utvikling, både med tanke på økonomi, miljø og samfunn. Vi skal være åpne om vår virksomhet og være ærlige om våre styrker og svakheter. Med åpenhet skaper vi tillit og bygger omdømme rundt arbeidet vi gjør, og produktene vi selger. For å bidra til en reel bærekraftigutvikling skal vi derfor ikke bidra til grønnvasking og vi skal følge prinsippene i Grønnvaskingsplakaten.

Les mer om grønnvaskingsplakaten (gronnvasking.no).