Mer resirkulert må til

Unil har en bred portefølje med produkter i de aller fleste kategorier. En viktig oppgave for oss fremover blir å identifisere de produktkategoriene hvor emballasjen kan optimaliseres i retning av en sirkulær økonomi.

Dette må gjøres både på eksisterende sortiment og på nye produkter. Ofte er det ganske enkelt å se hva som må til for at emballasjen skal bli mer bærekraftig. På en del områder har imidlertid ikke teknologien kommet langt nok til at alle endringene vi ønsker å gjøre lar seg gjennomføre, fordi vi da risikerer mer matsvinn.

Innen 2025 skal emballasjen på alle nye produkter fra Unil bestå av minst 30 % resirkulert plast. På en del kategorier er dette enkelt å gjennomføre, blant annet på non-food produkter som sjampo og vaskemidler. Men begrenset tilgang på resirkulert materiale er en utfordring.

Nyheter_38_2019_block.jpg

Når det gjelder mat er det mye mer komplisert ettersom det er strenge regler for materialer som er i kontakt med mat. Med unntak av PET-flasker som pantes er det i dag ikke mulig å spore resirkulert plast. Dermed er det umulig å garantere at resirkulert plast ikke inneholder helseskadelige kjemikalier. Dessuten er kvaliteten varierende, med brekkasje og svinn som konsekvenser. Dette gjør det utfordrende å nå vårt resirkuleringsmål.

Unil må derfor følge med på innovasjon på dette området, og delta aktivt i utvikling av ny teknologi som kan bidra til mer bærekraftige løsninger i fremtiden.