Unils krav og retningslinjer til leverandør og produkt

Dette dokumentet beskriver Unils krav og retningslinjer til deg som leverandør og hva vi krever for å sikre at det leveres trygge og mer bærekraftige produkter til merkene vi selger, både til EMV og Packers Brands.

Dokumentet er delt opp i krav og interne retningslinjer for food, pet-food, non-food og emballasje. Det er også noen krav som gjelder for alle leverandører.

Krav betyr at leverandørene må levere på dette før de kan gi oss et tilbud.

Interne retningslinjer er ønskelig. Vi ønsker at disse i størst mulig grad oppfylles, men det er rom for å levere dette på sikt.

Som leverandør skal man også alltid levere produkter som til enhver tid er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Hvis det er markedsmessige grunner til å fravike våre interne krav, må dette sendes skriftlig til Unil og det må godkjennes internt hos oss. At produktet er i henhold til lover og forskrifter kan ikke fravikes.

UNILs krav og retningslinjer til leverandør og produkt (pdf)

Relaterte artikler